Meie koda

VABA KODANIKU MANIFEST

Eesti on palju saavutanud, kuid nüüd on areng asendumas paigalseisuga. Maailm muutub ja kui
tahame, et Eesti oleks muutuste algataja ja eestvedaja, tuleb leida edasise tegutsemise teid avara ja
ausa mõttevahetuse kaudu. Selleks vajame ühiskonda, mis hoolib igast oma liikmest. Selleks vajame
riiki, kus vaim ja võim ei vastandu.

Meile teeb muret, et poliitika sisu üle otsustab üha enam raha ja pikaajalist vaadet on hakanud
asendama lihtsad lubadused ja populistlikud kingitused huvirühmadele.

Meile teeb muret, et Eesti ei arene ühtlaselt, omavalitsused on nõrgad ning riigil puudub huvi ellu viia
haldusreform.

Meile teeb muret, et ühiskond killustub väikesteks võimuvertikaalideks, kes hindavad kildkondlikku
lojaalsust kõrgemalt kui pühendumust ega talu vähimatki kriitikat.

Eesti edu alus on usaldusväärsus, avatus, ausus ja kodaniku kaasamine. Kui väärtuste asemel
hakkavad otsuseid dikteerima kitsarinnalised huvid, murenevad meie senised saavutused. Võrdsed
võimalused ja vaba konkurents moonduvad, kindlustunne väheneb, noored lahkuvad.

Meie ideaal on hoida Eesti puhta ja rahumeelse koduna. Meie ideaal on säästlik, haritud kodanike
ja hea elukeskkonnaga riik, mis pakub maailmale kõrge lisandväärtusega tooteid ja teenuseid. Meie
vastutus on ausalt ja ilma võltsi korrektsuseta kirjeldada ühiskonnas valitsevaid ohtusid.

Põhiseaduslik kokkulepe eesti keele ja kultuuri säilitamiseks ja kaitsmiseks peab olema ülimuslik meie
kõigis tegevustes, ka riigi ja kodaniku igapäevastes otsustes.

Avatuse taastamine algab erakondadest. Asjatundjate ignoreerimine, omavalitsuste ja ametnike
parteistamine ja riiklike vahendite kasutamine erakonnatöös on suletuse märgid.

Eesti vajab uut algatust avatud aruteludeks ja tulevikusihtide seadmiseks. Vaba Isamaaline Kodanik
soovib erakonnad ja teised kinnikasvanud struktuurid tardumusest lahti raputada, sest ainult nii on
võimalik valmistada Eesti ette tõeliselt suurteks ülesanneteks.

Suuri eesmärke saavutatakse ühiskonnas, kus hinnatakse kõrgelt väärikust ja konservatiivseid
väärtusi: vabadust, avatust, rahvuslust, vastutustunnet, hoolivust ja usaldust.

Vaba kodanik on kõrgeima riigivõimu kandja.

Meil tuleb oma saatust ise määrata ja juhtida!