Meie Mõtted

Vaba Isamaalise Kodaniku põhimõtted kohalike omavalitsuste valimisteks

Kinnitatud MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik Mõttekoja poolt 7. mail 2013

  1. Me toetame kõiki poliitilisi jõude, kes taotlevad kohalike omavalitsuste muutmist kõigi elanike ja kogukondade tõelisteks esinduskogudeks.
  2. Meie seisukoht on, et kohalik omavalitsus peab keskvalitsuse allasutustest muutuma tegelikuks oma valitsusteks iseseisva otsustus- ja finantsautonoomiaga.
  3. Me toetame, et kohalik omavalitsus peab saama võrdseks partneriks riigi keskvõimu struktuuridele.
  4.  Me toetame kohalikel valimistel neid osalejaid, kes seavad esikohale avalikud huvid kildkondlike asemel. Meie sümpaatia kuulub neile, kes julgevad vastu astuda poliitiliste erakondade survele ja asendavad vastandumise sisulise dialoogiga.
  5. Me toetame avatud valitsemist ja inimesi kaasava poliitika kujundamist, vabaühenduste ning kodanike algatust. Kohalik omavalitsus peab oma tegevuses lähtuma kogukonna huvidest.
  6. Me taotleme koostöövaimu kasvu omavalitsuste vahel, et tõsta elu kvaliteeti ja muuta suundumust, mis on viinud rahva lahkumisele maalt.

Inimeste kindlustunde ja Eesti tuleviku tagamiseks on vaja meie kõigi omavahelist vastastikust mõistmist, pühendumust, järjepidevust ja koostööd!