Meie Mõtted

Kohaliku valitsemise hea tava

Kinnitatud MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik Mõttekoja poolt 7. mail 2013

  1. Volikogu taastab oma põhiseadusliku õiguse ja võtab vastu olulised otsused.
  2. Kohalik omavalitsus viib omavalitsuse piires otsustusõiguse võimalikult rohujuuretasandile ja soodustab kõigi vahenditega rahva ühistegevust külades ja linnade asumites.
  3. Kohalik omavalitsus teeb koostööd ümberkaudsete omavalitsustega, eesmärgiga saavutada ühistegevuse abil mõistlik ja säästlik majandamine.
  4. Kohaliku omavalitsuse tegevus on läbipaistev ja seda kajastatakse nii veebis kui ka muudes teabekanalites.
  5. Kohalik omavalitsus teavitab inimesi oma tegevusest, selgitab seda kiiresti ja põhjalikult ning vastab esitatud järelepärimistele viivitamata.
  6. Kui kohaliku omavalitsuse tehtud otsus pälvib kogukonna vastuseisu, korraldab omavalitsus avaliku arutelu.

Kohalik valitsemine alus on dialoog rahvaga.