Meie koda

USALDUSVÄÄRSUS

Peame oluliseks ja edendame usalduslikke suhteid riigi  ja kodanike ning organisatsiooni ja selle liikmete vahel.

 

HOOLIVUS

Käitume sotsiaalselt vastutustundlikult ja anname oma panuse jätkusuutlikuks arenguks. Oleme hoolivad iseenda ja ümbritseva suhtes.

 

AUSUS

Oleme ausad ja lugupidavad iseenda ja teiste vastu. Täidame oma lubadused ja peame kinni kokkulepetest. 

 

AVATUS

Oleme avatud uutele ideedele ja pühendunud nende elluviimisel. Oleme avatud koostööks ühiste eesmärkide nimel. Osaleme aktiivselt koostöövõrgustikes.

 

KAASAMINE

Toetame kõikide inimeste võimalust täisväärtuslikult osaleda ühiskondlikus elus.  Kaasame eri elanikerühmi ühiskonnaelu korraldusel ja oleme sotsiaalse tõrjutuse vastu.