Meie koda

VISIOON
 

MTÜ VABA ISAMAALINE KODANIK VISIOON ON OLLA MÕJUKAS ÜHISKONDA LIITEV JA ESINDAV KODANIKEÜHENDUS EESTIS.

 

MISSIOON

MTÜ VABA ISAMAALINE KODANIK MISSIOON ON TOETADA VASTASTIKUSEL USALDUSEL PÕHINEVA EESTI ÜHISKONNA TOIMIMIST, JÄRJEPIDEVAT ARENGUT, EESTI KEELE- JA KULTUURI SÄILIMIST NING RAHVUSLIK-KONSERVATIIVSE MAAILMAVAATE EDENDAMIST.

 

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik visioon ja missioon on kinnitatud 18.augustil 2012 toimunud üldkoosolekul.