Pressiteated

Pressiteated

10.08.2013

Jüri Adams ja VIK Andrus Ansipile: riigivargus tuleb lõpetada

Jüri Adams ja VIK kiidavad Andrus Ansipit ning ootavad temalt tegusid

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik liige, „emeriitpoliitik“ Jüri Adams pöördus ühenduse juhatuse ja mõttekoja poole ettepanekuga kiita peaminister Andrus Ansipit tema seisukoha eest, mis taunib Keskerakonna poliitplakateid Tallinnas.

Vaba Isamaaline Kodanik kiidab peaministrit eeskätt sel puhul, et ta ütles kõige kõrgemal tasemel välja seisukoha: maksumaksja raha eest ei tohi poliitikutest plakateid teha. Meie arvates peaks see seisukoht olema Eesti ühiskonna ja poliitilise eliidi jaoks mõõtuandev. Avaliku raha ilmselge raiskamine ehk vargus eneseupitamise eesmärgil tekitab usaldamatust kogu avaliku poliitika suhtes ning ohustab sellisena Eesti tulevikku demokraatliku ja avatud ühiskonnana.

Jüri Adams ja Vaba Isamaaline Kodanik leiavad, et probleem on oluliselt mahukam kui Põhja-Tallinna juhtide enesereklaam linna raha eest. Administratiivse ressursi kuritarvitamist isikupropagandaks on ette tulnud ka ministeeriumides. Suurim probleem on aga seotud avaliku raha mõõdutundetu eraldamisega erakondadele, kes teevad selle arvelt poliitilist reklaami. See on viinud olukorrani, mis pärsib vaba poliitilist konkurentsi Eestis.

Loodame, et peaminister Ansip viib Reformierakonna ja kogu valitsuskoalitsiooni peatselt arusaamisele, et maksumaksja raha niisugune kasutamine tuleb lõpetada. Jüri Adamsi sõnul peab eeskätt lõppema olukord, kus riigieelarvest erakondadele eraldatud raha saab kasutada ja kasutatakse erakondade poliitreklaamiks. Selline tegevus väljub neist raamidest, mil määral on vaja erakondade tegevust avalikes huvides toetada. Riigieelarvelise poliitreklaami lõpetamine eeldab aga valitsuskoalitsiooni selgelt väljendatud tahet.

Vaba Isamaaline Kodanik on seisukohal, et poliitilise enesereklaami jätkuv vargusrahastamine on Eesti avaliku elu üks pakiliseimaid lahendust nõudvaid probleeme. Kuni seda ei lahendata, on meie ühiskondlik elu halvatud ning kaotatud usaldust pole võimalik taastada.

18.07.2013

Kübarsepp: erakondade liikmeskonnale tuleb seada ülempiir, mitte alampiir

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik juhatuse liige Külliki Kübarsepp leiab, et rohkem kui erakonna registreerimiseks vajalikku liikmeskonna alampiiri oleks vaja hoopis mõistlikku ülempiiri, millega erakondade liikmehaldus suudaks toime tulla.kylliki kybarsepp

„Ehkki Rahvakogu ettepanek vähendada uue erakonna asutamiseks vajalikku liikmete arvu tuhandelt kahesajale on tänuväärne ning see liberaliseeriks poliitilist ühinemisvabadust Eestis, võib suurerakondade liikmehaldust analüüsides teha järelduse, et probleem on hoopis mujal. Kümneliikmeline erakond ei kujutaks endast mingit ohtu, kui ta oleks registreeritud. Tal poleks ei mõju ega liikmeid. Hoopis suurem oht on see, kui kümnetuhande-liikmelised erakonnad ei suuda oma liikmehaldusega toime tulla,“ ütles Kübarsepp.

„Meil on VIK-is 261 liiget ja me pole rõhku pannud liikmeskonna formaalsele laiendamisele. Omades ka kunagist Isamaaliidu kogemust võin öelda, et ühes toimivas Eesti erakonnas saab olla maailmavaatelisel põhjusel aktiivseid ja igapäevaselt poliitikas kaasa löövaid inimesi maksimaalselt 300 kuni 400. Kõik tuhandetesse ulatuvad numbrid on bluff, mis paremal  juhul hõlmab aktiivsest tegevusest tagasitõmbunuid, halvemal juhul aga surnud hingi, kes isegi ei tea, et nad erakonda kuuluvad,“ kinnitas ta.

Keskerakonna juhtum, kus aruannete analüüsimisel selgus, et liikmemaksu on maksnud surnud inimesed, on järjekordne näide sellest, kui jaburaks on erakondade võidujooks suurema liikmeskonna nimel läinud. Peale selle näitab see Kübarsepa sõnul, et niigi halvasti laekuvat liikmemaksu mitte ei koguta inimestelt, vaid see makstakse nende eest lihtsalt ära ja miski ei välista seda, et ka nende väikeste summade kaudu toimub tegelikult tundmatu päritoluga raha pesemine parteide kassadesse.

„Keskerakonna väide, et keegi ei keela piirkonnajuhil liikmete eest tänutäheks teenete või kõrge ea eest maksu tasuda on tegelikult samasugune umbluu nagu jutud Savisaare honoraridest, lihtsalt tasand on teine,“ sedastas Kübarsepp. „Kui Keskerakonnal tõepoolest oleks lugupidavust oma eakate liikmete suhtes, siis nad teaksid nende siitilmast lahkumisest, mitte ei maksaks nende nimel pärast surma maksu,“ lisas ta.

VIK-i juhatuse liikme sõnul on kõigil Eesti suurerakondadel liikmeskonna haldamisega raskusi, aga süüdistada selles justiitsministeeriumi registrihäireid on silmakirjalik. „Nii olulised organisatsioonid nagu poliitilised erakonnad peaksid oma liikmehaldusega ikka ise toime tulema. Kõige esimene samm selleks oleks registri puhastamine surnud hingedest ja pärast seda muutub liikmehaldusega hakkama saamine palju normaalsemaks,“ arvas Kübarsepp. Ta leiab ka, et viimasel kuudel mitme arvamusliidri poolt väljendatud seisukoht, et massipartei mudeli ja pealiskaudselt ekstensiivse liikmehõive asemel tuleks orienteeruda liikmeskonna kvaliteedile on tulevikusuund, millest kõik jõud, kes Eesti poliitilist kultuuri parandada tahavad, peaksid õppust võtma.

 

Vaata lisaks:

Parlamendierakondade võime koguda liikmetelt liikmemaksu: http://vabaisamaalinekodanik.ee/?page_id=43

Erakondade liikmed seisuga 18.07.2013

Nimi Liikmete arv
Keskerakond (KE) 14030
Reformierakond (RE) 13114
Isamaa ja Res Publica Liit (IRL) 9674
Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) 7763
Sotsiaaldemokraadid (SDE) 6112
Rohelised (EER) 1198

Allikas: Äriregister

17.07.2013

Jüri Saar: Eurovolinik olgu apoliitiline

Ühingu Vaba Isamaaline Kodanik Mõttekoja esimees Jüri Saar on jälginud senist vähest debatti Euroopa Komisjoni voliniku koha täitmiseks ning on veendunud, et parim lahendus on leida Eestile uus esindaja väljastpoolt praeguste tipppoliitikute ringi.

„Sellises lahenduses poleks midagi imelikku. Euroopa Komisjoni praegusse koosseisu on riigid esitanud poliitikute kõrval eksperte, teadlasi ja diplomaate. Siim Kallase asemel uue voliniku otsimine on muutunud nagu lehmakauplemiseks varasemate teenete eest antava hüvitise üle. Mind küll häirib see, et ei minda erakonnapoliitikast välja, kõrgemale. Meie kohus on leida ja esitada parim ning Eesti huvisid kõige paremini esindav kandidaat. Mitte see, kes on valitsuskoalitsiooni kitsas ringis sõlmitud kokkulepetega paika pandud. Tuleb mõelda laiemalt,“ täpsustas Saar.

Saar lisas, et samas on erakondade kunagiste aktiivsete liikmete hulgaski karismaatilisi ja ennast tõestanud persoone, kes pole tegevpoliitikud, kuid saaksid voliniku ülesannetega suurepäraselt hakkama. Nende seas on nii suursaadikuid kui ka erinevate Euroopa Liidu struktuuride ametnikke.

Uue eurovoliniku otsimise senine käik süvendab inimeste usaldamatust poliitika vastu. Juhan Parts, Andrus Ansip, Urmas Paet ja teised seni pakutud kandidaadid peavad kandma erakondade juhtidena vastutust, et ületada praegune poliitiline usalduskriis. Mõttekoja esimehe sõnul ei ole õige käsitleda eurovoliniku ametikohta justkui sinekuurina, mistõttu ei ole õige piirduda aruteluga nimetatud tegevpoliitikute sobivuse üle.

Vaba Isamaaline Kodanik kutsub üles esitama ja tõsiselt kaaluma selliseid kandidaate Euroopa Komisjoni voliniku kohale, kes ei kuulu tänaste erakondade ladvikusse.

 

10.07.2013

Kübarsepp: lootusetuse meeleolud tulevad poliitilise konkurentsi puudumisest

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik juhatuse liige Külliki Kübarsepp tõdeb, et kodanike seas valitsev lootusetuse tunne nagu poleks erakondade korruptsiooniga mõtet võidelda, tuleneb poliitilise konkurentsi puudumisest.kylliki kybarsepp

„Neli parlamendierakonda on viinud meid olukorda, kus kodanikud on kaotanud lootuse, et korruptsiooniga erakondades on üldse võimalik võidelda. Valitseb hirm ning kätest-jalust seotud tunne. Õnneks on olukorrale lahendused olemas,“ nentis Kübarsepp.

Kübarseppa sõnul on vaja käesoleva aasta jooksul vastu võtta Riigikogus just nelja parlamendierakonna poolt paar muudatusettepanekut. „Rahvakogult saadi kindel mandaat alandada erakondade asutamiseks vajaminevat liikmete arvu vähemalt poole võrra. Suurerakondade aeg on läbi. Inimesed soovivad kodanikulähedasemat ning alt-üles juhtimisega erakondi. Massierakondi paraku hoitakse koos suletud ja range juhtimisstruktuuri kaudu,“ lisas ta.

Viimase pooleteist aasta sündmused Eesti erakondadega on murettekitavad. Väljapoole on tulnud signaale, et erakonnad ise saavad neist natuke isegi juba aru. Usalduse taastamine poliitika ja ühiskonna vahel on suures osas Riigikogu enda käes.

Lisaks pooldab MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik alandada erakondadele eraldatavaid toetusi riigieelarvest vähemalt poole võrra. Erakonnad on mittetulundusühingud, mis peavad lähtuma südametunnistusest ühiskonna arendamisel. Suured eraldised maksumaksja rahast seda paraku teha ei lase.

Eile tutvustati 2013. aasta rahvusvahelist korruptsiooniuuringut, kus tuli välja, et inimesed peavad kõige korrumpeerunuks erakondi. Eesti puhul toodi välja inimeste vähest huvi tegeleda korruptsiooni vastu võitusel.

8.07.2013

Krištafovitš: kogu raha – Tallinna õpetajatele!

Ühendus Vaba Isamaaline Kodanik peab lubamatuks, et Tallinna õpetajatele makstav palk on väiksem kui teistes omavalitsustes ja kutsub kõiki poliitilisi jõude seisma selle eest, et kõik riigitoetused jõuaksid õpetajateni.

“Ei ole normaalne, et pedagoog Tallinnas saab keskmist palka 878 eurot kuus, samal ajal kui tema kolleeg Kernu vallas 1133 eurot. Tallinn saab riigilt suurema toetuse kui väikesed omavalitsused, kuid investeerib raha mitte ajudesse vaid seintesse,” nendib ühenduse Vaba Isamaaline Kodanik mõttekoja aseesimees Jevgeni Krištafovitš.

Krištafovitš on seisukohal, et pealinn peab järgima teiste omavalitsuste eeskuju ja leidma haridusinvesteeringuteks raha teistelt kuluridadelt, jättes senist suurema osa riigipoolsest toetusest õpetajate palgaks.

“Kui väike küla leiab oma eelarvest raha, et koolimaja korda teha, peab ka Tallinn oma tulubaasiga sellega hakkama saama. Pandagu Tallinna TV kinni ja kolm miljonit aastas kohe käes, selle raha eest saab vähemalt kaks kooli renoveerida,” pakkus Krištafovitš.

Krištafovitši hinnangul valitseb pealinna hariduskorralduses samasugune korralagedus, nagu ka teede ehituses. “Sahkerdamine riigi rahaga ja ennastsalgav võitlus eestikeelse õppe vastu vene koolides – see on peamine, millega Tallinna linnavalitsus haridusvaldkonnas tegeleb. Pean sellist poliitikat Eesti rahva suhtes vaenulikuks. Kutsun kodanikke lõpetama see olukord. Iga Tallinna õpetaja peab saama kuus vähemalt 300 eurot rohkem, ehk temani peab jõudma see raha, mida linn praegu maksab Sõõrumaa ja Kruuda haldusfirmadele,” lisas Krištafovitš.

  • Leht number: 6, lehti kokku: 24
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9