Pressiteated

Pressiteated

19.10.2013

Jüri Saar: vene teema sissetoomine on lubamatu ja põhimõttelage

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik Mõttekoja esimehe Jüri Saare sõnul on Interpoli juhtumi kasutamine IRL-i linnapeakandidaadi Eerik Niiles Krossi vastu Tallinna valimistel lubamatu.

„Samuti on kohatud Keskerakonna ja Eesti Konservatiivse Rahavaerakonna üleskutsed taandada üks linnapeakandidaat valimisvõitlusest ebamääraste kahtlustuste tõttu,“ ütles Saar. „Kõik katsed tuua kohalikel valimistel sisse vene teema näitavad põhimõttelagedust, sest need lubavad mõjutada valimiste resultaati naaberriigi õiguskaitse- ja eriteenistustel. Sedalaadi sekkumine suveräänse riigi siseasjadesse on lubamatu.“

Toimuv näitab veelkord, kui madalale on langenud poliitiline kultuur Eestis, lisas Saar ja soovitas valijatel säilitada „külm pea“, oodata ära edasised selgitused ja mitte lasta end mõjutada päev enne valimisi toimuvast etendusest.

„Kõhklejatel tuleks oma hääl Tallinnas anda Vabale Tallinna Kodanikule kui valimisliidule, mis on ennast distantseerunud toimuvast räpasest võimuvõitlusest,“ lisas Saar.

21.09.2013

Talviku filmi rahatajätmist võimendab lokkav parteikorruptsioon

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik juhatuse liige Külliki Kübarsepp leiab, et Artur Talviku aktiivsetest kodanikest kõneleva filmi rahatajätmine Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) poolt ei pruugiks olla oluline sündmus, kui parteide korruptiivne tegevus ja iseenda mõõdutundetu rahastamine riigieelarvest sellele tähelepanu ei tõmbaks.

„Selliste toetustega on ikka nii, et mõned saavad ja mõned jäävad ilma,“ ütles Kübarsepp. „Paraku tundub seekordne ilmajätmine põhjendusel, et osa portreteeritud kodanikke osaleb valimisliitudes ja filmi ei tohiks enne 20. oktoobrit levitada, ebaõiglane just sel taustal, kuidas erakonnad ise raha saavad ja seda kasutavad.“

Kübarsepp tõi välja, et Integratsiooni Sihtasutuse rahastamisel valmisid eelmisel aastal täiesti kontekstivälised filmid Reformierakonna tipp-poliitikutest.

Juhtunu on VIK-i esindaja sõnul küüniline seetõttu, et kodanikuühiskond on riigieelarvest kopsakat toetust saavate erakondadega väga ebavõrdses seisus.

„KÜSK-i rahade jagamise üle otsustavad ka kartellierakondade esindajad ja nemad vaatavad eriti kiivalt sellele, et toetusesaajate hulgas poleks neid, kes on mingil moel kartellierakondi kritiseerinud või esitavad poliitilisi nõudmisi. Kahjuks liigume järjest enam selles suunas, et toetust leiavad need projektid ja algatused, mis võimuloleva erakonnakartelli rahu ei riku. Tarvitseb aga kellelgi natuke teravamalt häält teha või pead tõsta ja teda hakatakse välistama,“ ütles Kübarsepp.

Ta märkis ka, et ei taha antud näite põhjal öelda, nagu mängiks KÜSK teadlikult kartellierakondadega kokku, küll aga on loodud endale mugavustsoon. Väljapoole jäävaid laiemaid ja olulisemaid ühiskonnaprotsesse ei soovita hea meelega näha.

Vaba Isamaalise Kodanik on sõltumatu mittetulundusühing, mille eestvõttel on loodud platvormid kodanike valimisliitude ellukutsumiseks Tallinnas, Tartus ja mitmel pool mujal üle Eesti.

„MTÜ esindajana oskan öelda, et erakondade mõjutustegevus rohujuuretasandilt kasvava sõltumatu poliitilise initsiatiivi surmamiseks on massiivne ja küüniline, aga ometi leiame me üha uusi kaasamõtlejaid,“ lausus Külliki Kübarsepp.

 

 

 

 

5.09.2013

Imre Mürk: Narva Eesti Gümnaasium kasvatab eestikeelset kogukonda

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik Tartu piirkonnaühenduse juhi Imre Mürgi arvates tuleb Narvas arvestada õpilaste huvidega.

 „Peame vajalikuks Narva Eesti Gümnaasiumi säilimise praegusel kujul kui kooli õpilased seda soovivad. Loodame, et Haridus- ja teadusministeerium arvestab oma otsustes lisaks objektiivsetele õpitulemustele ka õpilaste endi initsiatiivi ja sisetunnet,“ lisas Mürk.

Kool on eelkõige vaimne keskkond õpilase arenguks. Usume, et selle vajadusi ja probleeme tunnetavad kõige paremini just selle kooli õpilased ja õpetajad.

Mürk rõhutab, et Eesti on tervik. Eestikeelne kool on kui eestluse kandja. Eesti kooli säilimine kasvatab eestikeelset kogukonda Narva linnas.

20.08.2013

Rahvuslik leppimise ja poliitilise üksmeele päev

Tundes 20. augustil rõõmu oma riigi iseseisvuse taastamise üle ärgem unustagem,imre mürk et see poleks 1991. a sündinud ilma poliitikute toonase leppimise ja üksmeeleta.

See ajalooline hetk jääb meile alatiseks meenutama, et ohu korral suudavad Eesti poliitilised erakonnad seada rahva ja riigi huvid erakonnahuvidest kõrgemale.

„Nagu Lennart Meri aastaid tagasi rõhutas – see on rahvuslik leppimise päev“, ütles Vaba Isamaaline Kodanik Tartu ühenduse juht Imre Mürk.

18.08.2013

Vaba Isamaaline Kodanik asutas Tartus valimisliidu

Täna asutati valimisliit “Isamaaline Tartu Kodanik”. Septembris toimuvale üldkoguleimre mürk esitab valimisliit Tartu linnapeakandidaadid: Jüri Saar, Imre Mürk ja Veiko Spolitis.

Vaatamata sellele, et Tartus on kõige rohkem kõrgharidusega tööjõudu, on tartlaste sissetulekud Eesti keskmisest maha jäänud ja igal aastal kaob Tartus tuhat töökohta. Linnavalitsusel tuleb luua uute töökohtade tekkimiseks tarvilik tugisüsteem: tuua Tartusse uusi investeeringuid, arendada tööstusparke ja paradada koostööd kutsekoolide ning  ettevõtjate vahel, ütles Mürk.

Jüri Saare arvates tuleb Tartu äriühingute ja sihtasutuste nõukogudesse valida oma ala eksperdid. Ta ütles: „Nõukogud on muutunud mugavaks kohaks, kuhu saadetakse erakonnale lojaalseid inimesi “puhkama“. Munitsipaalettevõtete ja sihtasutuste töö ülepolitiseerimine on praegu suur konfliktide allikas ja avaliku raha raiskamine,“ ütles.

Jüri Saar on Tartu ülikooli kriminoloogia professor, Veiko Spolitis politoloog ja Imre Mürk Tallinna Tehnikaülikooli doktorant.

  • Leht number: 5, lehti kokku: 24
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8