Pressiteated

Pressiteated

23.01.2014

Tegevust alustab Eesti Vabaerakonna Algatusrühm

Vaba Isamaaline Kodanik ja Parem Eesti asutavad uue erakonna loomiseks mittetulundusühingu Eesti Vabaerakonna Algatusrühm, mille algatajaliikmete vastuvõtt algab kohe.

„Pole välistatud, et loodava MTÜ nimes peitub ka tulevase erakonna nimi,“ ütles Vaba Isamaalise Kodaniku esimees Andres Herkel. „Meie soov on toetada vabakondi, kes peaksid olema põhilised kohaliku elu ja majanduse edendajad. Inimeste vaba initsiatiivi rakendamine on praeguse poliitilise süsteemi juures olnud selgelt pärsitud ja kohalikud kogukonnad on sisuliselt olnud riigielust kõrvale tõrjutud. Tahame olla avatud ja avarapilgulised, samas võtavad VIK-i liikmed uude erakonda kahtlemata kaasa need väärtused, mida oleme hoidnud.“

Ühenduse Parem Eesti esimees Maario Laas rõhutas, et nemad erakonna algatajatena ei pea oluliseks end määratleda tüüpilisel parem-vasak skaalal. „Meie soov on ehitada üles erakond, mille keskmes on Eesti inimeste tegelikud huvid ja vajadused, ja mis on lihtsalt vahend inimeste vaba tahte ja algatuste elluviimiseks.“

Algatajad soovivad jõuda erakonna moodustamiseni septembris ja kutsuda selleks ajaks kokku ka erakonna esimese üldkogu. Erakonna loomise ajakava on koostatud nii, et oleks võimalik osaleda 2015. aasta Riigikogu valimistel.

MTÜ Eesti Vabaerakonna Algatusrühma eestvedajad annavad pressikonverentsi 31. jaanuaril 2014.

 

22.01.2014

Vaba Isamaaline Kodanik tervitab erakonna asutamise liikmepiiri alandamist

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik tervitab täna Riigikogu poolt vastu võetud erakonna asutamise liikmepiiri alandamist.

Rahvakogu esitas Riigikogule terve paketi ettepanekuid, millega muuta Eesti poliitilist maastikku avatumaks. Täna vastu võetud erakonnaseaduse muudatused täidavad neid ootusi vaid osaliselt. Peamine positiivne samm on see, et erakonna asutamiseks vajalik liikmete hulk väheneb tuhandelt viiesajale.

„See on kindlasti oluline leevendus, sest nii saame uut erakonda luues liikmehõive puhul orienteeruda rohkem inimeste reaalsele soovile kaasa rääkida, mitte ei pea värbama formaalseid liikmeid,“ ütles VIKi liige Külliki Kübarsepp.

Kübarsepa sõnul on siiski kahetsusväärne, et läbi ei läinud Andres Herkeli ja Juku-Kalle Raidi teised muudatusettepanekud, mis oleksid muutnud ka rahastamise korda, alandanud valimiskünnist jne.

„Riigieelarveliste vahendite vähendamine erakondadele muudaks kindlasti uute erakondade loomise ja kohalike omavalitsuste valimistel valimisliitude võimalused võrdsemaks. Meie soov on toetada just neid tegevusi, mis ka seda suunda toetavad,“ ütles Kübarsepp.

Vaba Isamaaline Kodanik loodab endiselt, et tuleva aasta riigieelarve koostamisel tegeletakse reaalselt erakondade rahastamise vähendamise küsimusega.

 

15.01.2014

Vaba Isamaaline Kodanik pakub meetme peibutuspartide probleemi lõpetamiseks

 

Andres Herkel esitas Riigikogule eelnõu, mille järgi kohaliku volikogu mandaadi omandamine tühistab Riigikogu mandaadi ning lõpetab ministri volitused ennetähtaegselt.

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik esimees Andres Herkel esitas täna Riigikogus seaduseelnõu, mis ärgitab valimistel kandideerivaid poliitikuid valituks osutumisel oma mandaati tõsiselt võtma ning mitte sellest kergekäeliselt loobuma.

Valimisseaduste ja teiste seaduste muutmist taotlevas eelnõus pakub Herkel välja lahenduse, mille järgi uus omandatud mandaat tühistab eelmise.

„Sellega saame lahendada nn. peibutuspartide probleemi, kus inimesed küll kandideerivad, kuid loobuvad kohe mandaadist,“ ütles Herkel. Eelnõu algataja sõnul oli probleem väga terav kohalikel valimistel, kuid võib ette tulla ka juhtumeid, kus petukandidaate püütakse nimekirja sokutada ka Riigikogu ja isegi Euroopa Parlamendi valimistel.

Eelmise aasta kohalikel valimistel kandideeris 93 Riigikogu liiget, kellest valituks osutus 60 ja mandaadi võttis vastu vaid üks poliitik. Samuti osutus valituks, kuid ei asunud volikogus tööle 11 ministrit.

„Selline tegevus kahjustab poliitika usaldusväärsust, naeruvääristab demokraatia olemust ning muudab nõnda valitud esinduskogud „asenduskogudeks“,“ on öeldud eelnõu seletuskirjas.

Herkeli sõnul vähendaks kahepalgelisust ka see, kui Riigikogu liikmed tohiksid taas hakata kohalikesse volikogudesse kuuluma.

„Valisin siiski puhtama ja selgema tee, sest esiteks on selline kahe mandaadi ühitamine põhiseaduslikult küsitav ning teiseks on Eesti ühiskond piisavalt küps selleks, et leida kohalikesse volikogudesse Riigikogu liikmete asemel tublisid kodanikuaktiviste. Sellisel juhul peavad inimesed end ise kohalikus poliitikas kehtestama, mitte olema mõne teise poliitiku asendusliikmed,“ rõhutas Herkel.

 

EELNÕU TEKST
SELETUSKIRI

 

12.01.2014

Vaba Isamaaline Kodanik ja Parem Eesti: uus erakond tuleb

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik ja ühendus Parem Eesti leppisid laupäevasel kohtumisel kokku, et asuvad koos tegema konkreetseid ettevalmistusi uue erakonna loomiseks.

Kohtumisel leiti üksmeelselt, et Eesti poliitiline süsteem vajab uut energilist jõudu, mis muudaks poliitika tegemise stiili ja ärgitaks ka olemasolevaid erakondi oma senist käekirja muutma.

Detsembris Vaba Isamaalise Kodaniku esimeheks valitud Riigikogu liige Andres Herkel rõhutas, et Eesti vajab avatumat poliitilist konkurentsi, kui praeguseks kujunenud neljaparteisüsteem pakkuda suudab.

„Leiame, et Jääkeldri, Rahvakogu, Harta ja teiste kodanikualgatuste võimalused on ammendunud ja valdavalt ei ole neid kuulda võetud. Järelikult tuleb astuda järgmine samm. Meie kõige tähtsam eesmärk on taastada kõikumalöönud usaldus ja usk oma riigi vastu.  See on põhjus, miks poliitikud peaksid peeglisse vaatama ja mitte arvama, et ühiskond on rumal,“ ütles Herkel.

Ühenduse Parem Eesti esimees, ettevõtja Maario Laas  märkis, et  tänastel erakondadel puudub selge visioon, milline peaks olema Eesti, et inimesed saaksid siin õnnelikult elada ja tunneksid, et nendega ka reaalselt arvestatakse. 

“Erinevate edulugude kopeerimine ei anna meile kunagi võimalust saavutada soovitud edu,” lausus Laas. “Selleks, et Eesti saaks tekkinud kriisist välja tulla, on vaja selget ideed, millisena me näeme ideaalis Eestit 50 ja 100 aasta pärast.”

MTÜ-l Vaba Isamaaline Kodanik on ligi 300 liiget ja nad osalesid sügisel kohalikel valimistel erinevate valimisliitude kaudu (Vaba Tallinna Kodanik Tallinnas, Isamaaline Tartu Kodanik Tartus jm.).

Ühendusel Parem Eesti fikseeritud liikmeskond puudub, vaid nad on pidanud laiapõhjalist dialoogi erinevate aktiivsete kodanikualgatuslike organisatsioonidega ja korraldanud arvuka osavõtjaskonnaga üritusi vastava üle-eestilise võrgustiku loomiseks.

Vastavalt kokkuleppele registreeritakse erakonna algatusrühm uue mittetulundusühinguna veebruaris.

 

7.12.2013

Vaba Isamaaline Kodanik valis uue juhatuse

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik üldkoosolek valis täna uue MTÜ juhatuse. Juhatus valis ühingule esimehe, kelleks sai Riigikogu liige Andres Herkel.

Ühingu üldkoosolek volitas uut juhatust töötama kolmes põhisuunas, et tagada Eesti edasine areng. Nende suundade märksõnad on „avatus“, „koostöö“ ja „poliitika“.

Ühingu esimehe Andres Herkeli sõnul on tema järgmiseks ülesandeks esitata Riigikogule eelnõu, mis lubaks valimisliitudel osaleda Riigikogu valimistel. „See on osa minu ja Juku-Kalle Raidi poolt välja käidud demokraatiapaketist, millega edasi töötamiseks üldkoosolek volitused andis“, nentis Herkel.

„Viimase aasta jooksul on püütud muuta Eesti poliitilist kultuuri mitme algatusega. Koostati Harta 12, Vabariigi President algatas jääkeldriarutelu ning Rahvakogu esitas ettepanekud Riigikogule. Ent midagi pole muutunud. Lootus, et kartellierakonnad oma senist stiili muudavad, on vähene. Sellepärast peab Vaba Isamaaline Kodanik programmiloome, võrgustike edendamise ja muude tegevuste kaudu andma oma parima, et saavutada edasiviiv konkurents Eesti poliitilisel maastikul,“ seisab üldkoosoleku tööjuhises.

MTÜ juhatusse valiti Andres Herkel (esimees), Inna Rose, Lii Ramjalg, Märt Meesak, Kristo Krumm, Enn Meri, Jaanus Ojangu, Imre Mürk, Indrek Palu, Tõnu Teeveer.

 

  • Leht number: 3, lehti kokku: 24
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6