Pressiteated

Pressiteated

12.03.2014

Juškin: Euroopa vajab liidrit, kes suudaks Putinit peatada

„Putin tegutseb Stalini eeskuju järgi. Euroopas on väga vaja Churchilli taolist liidrit, kes suudaks tema ambitsioone kärpida ja mitte lasta ületada punast joont“, arvab Venemaa Balti Uurimiskeskuse direktor Vladimir Juškin.

„Võrdlus Hitleriga tuleb vägisi, kuid rohkem aktuaalseks mulle tundub analoogia Stalini tegevusega Balti riikide inkorporeerimisel 1940. aastal. See tundub nagu kalka olevat,“ ütles PRO ESTONIA klubiüritusel „Kuidas ennetada Krimmi stsenaariumi kordumist Narvas?“ esinenud Vladimir Juškin.

Juškini sõnul on Putini jõhker tegevus postsovjetlikus ruumis on tingitud sellest, et Euroopa ja USA on siseprobleemidega hõivatud ja ei kavatse talle vastupanu osutada.

„Stalini ajal oli Churchill, aga praegu ei ole kedagi ei Euroopas ega Ameerikas, kes võiks vastu seista Putinile. Ilmselt ta peab maailma liidreid tähtsusetuteks. Putin ei näe kedagi, kes oleks tahtejõuline ning tugev. Seega ta ei karda sanktsioone,“ lisas Juškin.

Juškin ei välista, et Lääne riigid võivad tulevikus alla neelata ka Balti riikide erinevate osade annekteerimist sama skeemi järgi, mida tehakse praegu Krimmis. Samas ta peab võimalikuks, et Venemaa ise võib lähitulevikus saada Hiina ekspansiooni ohvriks.

„Kui ei investeerita inimkapitali ega tehnoloogiasse, mil toimub kolossaalne emigratsioon, ma ei välista, et tugevamad riigid, kellel on miljardi jagu inimkapitali, tugevam ajalugu ja teistsugune filosoofia, võivad osutuda palju konkurentsivõimelisemaks,“ arvab Juškin.

Tema hinnangul Venemaa süsteemiväline opositsioon ei oma tugevat alust, et tuua riigis muutusi. Samas, olukorda saab muuta välismaa surve abil.

„Kui Lääs kehtestab reaalseid sanktsioone, Venemaa eliidil on kaks väljapääsu: kas lahkuda riigist või muuta režiimi eliidisisese riigipööre või vandenõu abil,“ on Juškin veendunud.

PRO ESTONIA klubi on avatud venekeelne diskussiooniplats, mis on ellu kutsutud ühingu Vaba Isamaaline Kodanik ja Eesti Vabaerakonna algatusrühma poolt.

 

11.03.2014

Novodovorskaja: piirilepe ei garanteeri Eestile midagi

Venemaa dissident ja ühiskonnategelane Valeria Novodvorskaja ütles oma videopöördumises klubile Pro Estonia, et “hulluks läinud diktaatoriga” piirilepe sõlmimise asemel Eesti, Läti ja Leedu peaksid teiste Lääne liitlastega nõudma Venemaa rahvusvahelist isolatsiooni.

“Piirilepe ei garanteeri teile midagi. Kui Lääs ei aita Ukrainat, kui Lääs jätab maha 46 miljoni elanikuga riigi, siis väikeste Balti riikide allaneelamine saab Venemaa jaoks olema lihtsamast lihtsam,” osutas Novodvorskaja.

Tema sõnul olukord Venemaal on muutunud mittejuhitavaks ja näitab valitsuse valmidust kasvõi kolmas maailmasõda valla päästa. Kui Balti riigid teevad näo, et kõik on korras, siis see ainult kiirendab nende hävingut.

“Eesti, Läti ja Leedu juhid peavad kokku kogunema, nagu Balti keti ajal, kui te võitlesite oma iseseisvuse taastamise eest. Peate tegema otsuse ja survestama Euroopa Liitu kehtestamaks reaalseid sanktsioone Venemaa vastu. Venemaa tuleb välja heita ÜROst ja kõikidest Euroopa struktuuridest. Venemaa peab teadma, et tal ei lubata minna kaugemale, ja selle algatajateks peate olema teie,” kutsus üles Novodvorskaja.

PRO ESTONIA klubi on avatud venekeelne diskussiooniplats, mis on ellu kutsutud ühingu Vaba Isamaaline Kodanik ja Eesti Vabaerakonna algatusrühma poolt.

9.03.2014

Ausam on korraldada erakorralised valimised

Peaminister Andrus Ansipi tagasiastumisega seotud asjaolusid kaalunult asusid MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik ja Eesti Vabaerakonna Algatusrühm järgmistele seisukohtadele:

1. Peaminister Andrus Ansip on avaldanud soovi ametist lahkuda esitamata selle kohta ainsatki veenvat isiklikku või tervislikku põhjendust. Samuti ei ole ta võtnud poliitilist vastutust ühegi tehtud või tegemata jäetud poliitilise teo suhtes, mis võiks olla tagasiastumise põhjuseks.

2. Nõnda toimides on peaminister Ansip loonud halva pretsedendi Eesti poliitilises kultuuris. Jääb eksitav mulje, nagu oleks peaministri amet midagi, millest loobutakse, kui tuju tuleb või kui kildkondlik poliittehnoloogiline kaalutlus seda nõuab.

3. Reformierakonna kavandatav rollivangerdus viia Siim Kallas peaministriks ja Ansip Euroopa Liidu volinikuks meenutab Putini-Medvedevi rollivahetust Venemaal mõne aasta eest. Selline käik ei ole üksnes Reformierakonna siseasi ning demokraatlikult toimiv poliitiline süsteem ei pea seda lubama.

4. Kuna Reformierakonna juht on vabatahtlikult ja sisulise põhjenduseta peaministri kohast loobunud ning Keskerakonna juht on esitlenud end Venemaa käpiknukuna, siis ei saa juhtrolli valitsuse moodustamisel usaldada nende erakondade esindajatele.

5. Siim Kallas pole saanud Riigikogu valimistel rahva mandaati, samuti eeldaks tema kuulumine valitsuskabinetti veenvaid selgitusi nii Eesti Panga garantiikirjade kui ka Euroopa Komisjonist ennetähtaegse lahkumise kohta.

Kõiki neid asjaolusid arvestades peame erakorralisi Riigikogu valimisi ausamaks teeks riigis tekkinud olukorra lahendamisel, kui seda on nelja kartellierakonna ümberrivistamine selleks mandaati mitte omava peaministrikandidaadi poolt.

27.02.2014

Herkel ja Raid ulatavad erakondadele abikäe koostöö tegemiseks

 

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik esimees Andres Herkel ning liige Juku-Kalle Raid (kuulub Riigikogus IRL-i fraktsiooni) esitasid täna Riigikogus seaduseelnõu, mille eesmärgiks on erakondade valimisliitude taastamine nii kohalikul kui ka Riigikogu tasandil.

Herkel ja Raid leiavad, et erakondade sellise koostöövormi lubamine edendab poliitikas koostöövõimalusi ja paindlikkust. Herkeli sõnul on eriti kummastav asjaolu, et kohalikul tasandil pole erakondade valimisliidud lubatud ning kui erakonnad tahavad valimisnimekirja esitamisel koostööd teha, siis peavad nad seda varjama kas kasutades ainult ühe erakonna nime või moodustades formaalselt kodanike valimisliidu.

„Ka Riigikogu valimistel on sellise võimaluse taastamine mõistlik. Näiteks on ühist valimisnimekirja esitada tahtvad erakonnad praegu sundvaliku ees, kuna nad ei saa seda teisiti teha kui kiirelt ühinedes. Ühise valimisliidu võimalus oleks palju paindlikum, jättes võimalused edasiseks ühinemiseks või mitteühinemiseks avatuks,“ ütles Herkel.

Herkel tõi näiteks selle, et Isamaaliidu ja Res Publica ühinemisel 2006. aastal oli õiguslik keskkond palju piiravam kui kümmekond aastat varem, mil Isamaa ja ERSP alustasid ühinemiseni viinud koostööd ühise valimisliidu moodustamisest 1995. aastal.

Raid lisas, et tänane poliitiline süsteem on liiga jäik ning üles ehitatud pigem nii, et väljaspool nelja Riigikogu erakonda tegutsejail oleks võimalikult keeruline ükskõik millist muudatust läbi suruda.

Eelnõu algatajad peavad otstarbekaks ka kodanike valimisliitude võimaldamist Riigikogu valimistel, kuid põhimõttel „üks probleem korraga“ lubavad jätta selle tõstatamise edasiseks.

Herkel ja Raid ise ühtegi erakonda ei kuulu, küll aga on Herkel liitunud Eesti Vabaerakonna Algatusrühmaga.

EELNÕU TEKST JA SELETUSKIRI

 

2.02.2014

Tartu rahu püsimine on rahvuslik huvi number üks

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik leiab, et Eesti tänased saavutused tuginevad 94 aastat tagasi Tartus sõlmitud rahulepingul Eesti ja Venemaa vahel.

Vaba Isamaalise Kodaniku esimehe Andres Herkeli sõnul on just õigusliku järjepidevuse tees see, mis on pannud aluse Eesti poliitilise süsteemi tugevusele võrdluses teiste Nõukogude Liidust lahku löönud riikidega.

“Me pole lasknud Tartu rahu artiklis II väljendatud riikluse alust kahtluse alla panna ka siis, kui Venemaa on püüdnud seda kõigest jõust teha ning sama joont tuleb ka edaspidi hoida. Paraku näeme, et sel kuul Moskvas allkirjastatav piirilepe nõrgendab seda positsiooni kahetsusväärselt,” tõdes Herkel.

Vaba Isamaaline Kodanik leiab, et Tartu rahule osutava preambuli lisamine 2005. aastal Riigikogus ratifitseerimisel olnud piirileppe tekstile oli vajalik ning õige. Samuti ei ole ratifitseeritava dokumendi vastuvõtmisel deklaratsiooni tegemises midagi erakordset.

Praegu ettevalmistatud leppe puhul lubati algselt osutus Tartu rahule lepingu teksti tuua. Tegelikult lisati nn. Mälksoo klausel, mis ütleb, et lepe puudutab üksnes riigipiiri kulgemist. Vaba Isamaalise Kodaniku meelest on see sõnastus nõrk ning Tartu rahu kehtivus peaks kõlama selgelt, mitte umbmäärase osutusega.

“Sellest tuleneb ka meie kohustus Tartu rahu kaitsta. Tehkem seda täna, Tartu rahu aastapäeval, aga tehkem seda ka edaspidi. Me ei tohi seada ebamääraseid hetkehuvisid kõrgemale Eesti pikaajalistest huvidest,” ütles Herkel.

 

  • Leht number: 2, lehti kokku: 24
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6