Pressiteated

Pressiteated

14.06.2014

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik pidas Tartus üldkogu


MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik pidas täna Tartus üldkogu, kus valiti organisatsioonile aukohus, revisjonikomisjon ning hinnati ühingu juhatuse samme uue erakonna loomise ettevalmistamisel.

Üldkogu leidis, et ühingu juhatus on visalt järginud detsembri üldkogus talle antud ülesannet otsida võimalusi uue erakonna loomiseks Eestis ning neid samme tuleb jätkata. Vaba Isamaalise Kodaniku esimehe Andres Herkel rõhutas oma aruandes, et ülesanne eeldab enam kui 500 asutajaliikme kokkusaamist, Riigikogu kandidaatide kaardistamist ning programmiliste seisukohtade väljatöötamist.

„Peame paratamatult lahendama mitut ülesannet korraga. Ei ole nii, et midagi ei saa teha kuni programm pole valmis või kui pole koos piisavalt raha ja tugevaid kandidaate valimisteks. Me oleme teel ja liigume kindlalt edasi,“ kinnitas Herkel.

Vabaerakonna Algatusrühma kuulub nüüdsest üle 300 liikme ning algatusrühma saamine erakonnaks on planeeritud sügisele. VIK-i liikmed väljendasid koosolekul tahet hoida Vaba Isamaaline Kodanik ja uue erakonna algatusrühm pärast erakonna moodustamist selgemini lahus. Samas väljendati valmisolekut ka liikmeskonna tasandil uue erakonna moodustamisse tugevamini panustada.

Jüri Adams andis ülevaate aktsioonist „Lõpetada erakondade ületoitmine!“, põhjendades seda asjaoluga, et Euroopa Liidu teiste liikmesriikidega võrreldes jagab Eesti erakondadele riigieelarve raha ebaproportsionaalselt palju ning see jaotub poliitikas osalejate vahel ebaõiglaselt. Ta nimetas toimuvat „riigivarguseks“. Praegu on Riigikogule adresseeritud pöördumisele allkirja andnud ligi 2000 inimest ning sügisel esitatakse need avaliku pöördumise seaduse alusel Riigikogule.

Viieliikmelise aukohtu esimeheks valiti Andres Ammas selle liikmeteks on Eino Muruste, Marika Tali, Viktoria Lukats ja Urmas Ott. Revisjonikomisjoni kuuluvad Anne Hansberg (esimees), Raivo Olmet ja Heilika Leinus.

13.06.2014

Vaba Isamaaline Kodanik peab laupäeval üldkoosolekut

Laupäeval, 14.juunil toimub Tartus, Raekoja plats 10, Zaalis, MTÜ Vaba Isamaaline kodanik üldkoosolek järgmise päevakorraga:

Kell 12.00 – koosoleku avamine
Kell 12.10 – juhatuse tegevusaruanne, juhatuse esimees Andres Herkel
Kell 12.25 – 2013. majandusaasta aruande kinnitamine, juhatuse liige Enn Meri
Kell 12.35 – organisatsioonilised küsimused, aukohtu ja revisjonikomisjoni valimine

(Kell 13 – osalemine mälestus-leinaüritusel Rukkilille mälestusmärgi juures. Pepleri tänaval, Andres Herkeli sõnavõtt)
Kell 13.40 – piirkonnaühenduste tegevuste ülevaated: Tallinna, Tartu, Tartumaa, Viljandimaa, Harjumaa ühendused
Kell 14.15 – Jüri Adamsi ülevaade, kuidas on läinud ja kuidas läheb edasi aktsioon “Lõpetada erakondade ületoitmine!”
Kell 14:45 – ARUTELU: Vaba Isamaaline Kodanik, tema tulevik, koostöö Eesti Vabaerakonna Algatusrühmaga

25.03.2014

Herkel algatas eelnõu põhiseaduskomisjoni seaduserikkumise vastu

Riigikogu sõltumatu liige, MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik esimees Andres Herkel esitas täna menetlusse Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatuse, mis annab Riigikogu juhatusele täiendava vastutuse eelnõude menetlustähtaegade järgimiseks.

Herkeli sõnul on tema algatus otseselt seotud sellega, et põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste pole viinud Herkeli algatatud nn peibutuspartide heidutamise eelnõu Riigikogu saali esimesele lugemisele.

„Toimub otsene ja varjamatu kodu- ja töökorraseaduse rikkumine. Eelnõu, mis vastavalt seadusele pidanuks olema esimesel lugemisel juba eelmisel nädalal, ei ole siiani lülitatud isegi mitte komisjoni päevakorda,“ täpsustas Herkel.

„Seda, et mõni tähtaeg läheb üle on varem liiga tihti juhtunud. Ma ei erutuks paaripäevasest eksimusest, mis on poolkogemata juhtunud. Siin on aga tegemist süsteemse ja teadliku venitamisega, mille jaoks pole algatajalt isegi nõusolekut küsitud,“ lisas ta.

„Kui nii jätkatakse, siis me jõuame peagi selleni, et eelnõude käsitlemine hakkab sõltuma sellest, kas sisu meeldib ning kes on esitaja. Selle asemel tuleks iga algatus korrektselt ja õigeaegselt saali tuua ning siis on igaühel võimalus hääletada kas poolt või vastu,“ leidis Herkel.

Menetlustähtajast kinnipidamise nõue on sisuliselt vähemuse kaitseklausel, nagu seda käsitleb ka Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kommenteeritud väljaanne (Tallinn, 2012).

Andres Herkel esitas käesoleva aasta 15. jaanuaril Riigikogu menetlusse eelnõu, mis lõpetaks nn. peibutuspartide probleemi, kui inimesed kandideerivad näiteks kohalikku volikogusse, kuid ei võta mandaati vastu.  

Advokaat Jüri Raidla nimetas Herkeli eelnõu „peibutuspartide heidutusseaduseks“. Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon omakorda esitas põhimõtte, millega taastatakse Riigikogu liikmete õigus kuuluda kohalikku volikokku (ehkki varem on seda peetud põhiseaduslikult küsitavaks lahenduseks).

Herkeli eelnõu pidanuks jõudma saali esimesele lugemisele hiljemalt 19. märtsil, kuid seda pole siiani pandud isegi mitte komisjoni päevakorda.

LISA:

Täna esitatud eelnõu

“Peibutuspartide heidutusseaduse eelnõu”

24.03.2014

Näeme demokraatiajutu läikiva koore taga vaid tühja muna

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik ja Eesti Vabaerakonna algatusrühm jõudsid Eesti Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsiooni tegevuskava demokraatia-osa analüüsides seisukohale, et läikiva koore taga on tühi muna:

1. KOALITSIOON HÜLGAB HALDUSREFORMI TÄIEGA. Omavalitsusreformi puudutav osa on üldsõnaline. Ehkki minister Kiisleri tõmbekeskuste kava kandis parteikeskse tsentraliseerimise pitserit, ei anna selle kõrvaleheitmine õigustust mittemidagitegemisele. Täielikult puudub Tallinna ja seda ümbritseva regiooni tulevast halduskorraldust puudutav osa. Tallinna juhtimine on muutunud selgeks julgeolekuriskiks, mis vastandab end üha häbematumalt Eesti valitsusele. Tallinn tuleb kiiremas korras detsentraliseerida, muuta linnaosad eraldi omavalitsusteks, välja tuleb töötada pealinna regiooni seadus. 

2. PEIBUTUSPARDID ON OHT DEMOKRAATIALE. Koalitsiooni kava taastada Riigikogu liikmete kuulumine kohalike omavalitsuste volikogudesse rikub Eestis juurdunud mandaatide ühitamatuse põhimõtet. Topeltmandaadi põhiseaduspärasuse on 2005. aastal kahtluse alla seadnud nii Õiguskantsler kui Vabariigi President, ka Riigikohus ei nõustunud siis topeltmandaadi lubamisega. Näeme topeltmandaadi taastamises kartellierakondade soovi põlistada Riigikogu liikmete, ministrite ja teiste peibutuspartide kasutamine kohalikel valimistel. See on ka tõsine takistus uute poliitikute ja kodanikuühenduste esilekerkimisele.

3. OPOSITSIOONI ÕIGUSED EI OLE KAITSTUD. Tervitame kohalikes volikogudes opositsiooni õiguste tagamiseks mõeldud meetmeid. Samas juhime tähelepanu, et ainuüksi komisjonidesse kuulumise lubamisest ja kultuursemast hääletusmudelist ei piisa. Tartu volikogus esindatud opositsioonilistelt valimisliitudelt on võetud õigus moodustada fraktsioone. Jutt kautsjoni kaotamisest valimistel esmakordselt osalevatele jõududele osutub esialgu samuti tühjaks kooreks, sest juba kõneldakse, et seda ei saa rakendada enne 2019. aasta valimisi. Muuta on vaja hoopis poliitikarahastamise süsteemi. Sisuliselt valitseb Eestit neljapealine ERAKONNAKARTELL, kellega on opositsioonis KRIITILINE AVALIKKUS.

Kokkuvõtvalt ei sisalda uue koalitsiooni demokraatialubadused midagi, mis meie ühiskonna arengule oluliselt kaasa aitab. Pigem süvendab see võimukuulekuse mentaliteeti võtmes, nagu Doris Kareva ja Jürgen Rooste seda on irooniliselt avanud: „Ma olen üldse enamasti poolt, / ja enamasti enamuse poolt – / just sinna juhib mind mu vaba tahe, / et võimust võimalikult väike oleks vahe.“ („Elutants“, Verb, 2014, lk. 30, luuletus „Nuhk“).

Vaba Isamaaline Kodanik ja Eesti Vabaerakonna algatusrühm soovivad loodavale koalitsioonile edu ning ootavad esile tõstetud küsimuste lahendamiseks selgeid vastuseid ja avatud dialoogi.

23.03.2014

Ootame koalitsioonilt rohkem demokraatiat ja detsentraliseerimist

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik ja Eesti Vabaerakonna algatusrühm jõudsid Eesti Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsiooni tegevuskava analüüsides järgmistele seisukohtadele:

1. Demokraatia ja kaasamise peatükis on tagasi lükatud enamus varem sotsiaaldemokraatide demokraatiapaketis väljendatud põhimõtteid. Paljud selle peatüki punktid on deklaratiivsed.

2. Koalitsiooni kava taastada Riigikogu liikmete kuulumine kohalike omavalitsuste volikogudesse rikub Eestis juurdunud mandaatide ühitamatuse põhimõtet. Topeltmandaadi põhiseaduspärasuse on 2005. aastal kahtluse alla seadnud nii Õiguskantsler kui Vabariigi President, ka Riigikohus ei nõustunud siis topeltmandaadi lubamisega. Näeme topeltmandaadi taastamises kartellierakondade soovi põlistada Riigikogu liikmete, ministrite ja teiste peibutuspartide kasutamine kohalikel valimistel.

3. Tervitame kohalikes volikogudes opositsiooni õiguste tagamiseks mõeldud meetmeid. Samas juhime tähelepanu, et need meetmed ei ole piisavad – näiteks on võetud Tartu volikogus esindatud opositsioonilistelt valimisliitudelt õigus moodustada fraktsioone.

4. Koalitsiooni omavalitsusreformi puudutav osa on üldsõnaline. Sealt puudub täielikult Tallinna ja seda ümbritseva regiooni tulevast halduskorraldust puudutav osa. Tallinna juhtimine on muutunud selgeks julgeolekuriskiks, mis vastandab end üha häbematumalt Eesti valitsusele. Tallinn tuleb kiiremas korras detsentraliseerida, muuta linnaosad eraldi omavalitsusteks, välja tuleb töötada pealinna regiooni seadus. 

5. Lisaks sellele oleme mures eelarve tasakaalu, stabiilse ettevõtluskeskkonna ning kodakondsuspoliitika järjepidevuse pärast.

Vaba Isamaaline Kodanik ja Eesti Vabaerakonna algatusrühm soovivad loodavale koalitsioonile edu ning ootavad esile tõstetud küsimuste lahendamiseks selgeid vastuseid ja avatud dialoogi.

 

  • Leht number: 1, lehti kokku: 24
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6