Eesti Visioon

Eesti demokraatia eest!

Deklaratsioon

Eesti demokraatia vanker on kraavi vajumas. Meie valimised ei ole enam vabad ega võrdsed, sest oleme jõudnud olukorda, kus uute ja võistlevate kandidaatide nimekirjade ülesseadmine on sama hästi kui võimatu. Riigikogus esindatud erakonnad on alates 2004. aastast saanud riigieelarvest rahalist toetust kaugelt rohkem, kui erakondade tegevuse toetamiseks oleks vaja olnud.

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik on seisukohal, et ülalkirjeldatud ebanormaalne olukord tuleb likvideerida nii kiiresti kui võimalik.

Kõige tähtsam on erakondadele riigieelarvest antavaid toetussummasid vähendada selliselt, et neid ei saaks kasutada valimiskampaaniateks.

Poliitika ja poliitikas osalevate organisatsioonide ning ühingute rahaga ja muude soodustustega toetamise süsteem vajab radikaalset ümbervaatamist. MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik on seisukohal, et Eesti ühiskonnas on vaja saavutada  kokkulepe, millised lahendused oleksid Eestile sobivad.

On vaja:

kõrvaldada võrdsust piiravad takistused Riigikogu valimistel nimekirjade esitamiseks; alandada erakondade moodustamisele esitatavaid formaalseid nõudmisi;

taastada õigus moodustada ühingute ja erakondade valimisliite;

tagada riigikogus ja omavalitsuse volikogudes fraktsioonide moodustamise ja fraktsioonidesse kuulumise vabadus ja kaotada fraktsioonide õigusvastased eelised;

tõkestada kuritegeliku raha, põrandaaluse raha ja maksude maksmisest kõrvalehiilinud raha liikumine poliitilises tegevuses;

vabastada omavalitsusametnikud sunnist teenida valitseva erakonna või liidu kitsaid poliitilisi eesmärke;

tõrjuda korruptsiooni omavalitsustes, kus ettevõtjatelt pressitakse välja rahalisi toetusi.

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik kutsub nende ülesannete saavutamisele appi kogu ühiskonda ning eeskätt Eesti kõrgemaid sõltumatuid riigiametnikke.

Kui Põhiseaduse Assamblee valmistas põhiseadust, püüti sellesse sisse kirjutada ka normid eesmärgiga, et tulevikus oleks takistatud ajaloos ette tulnud riigielu ummikseisude kordumise võimalus. Erakondade riikliku ülerahastamise amoraalsust ei osatud karta ega ette näha. MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik on seisukohal, et see demokraatiat halvav kogemus on nii oluline, et oleks vajalik selle kordumist keelav norm kirjutada põhiseadusesse.

 

Vastu võetud MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik üldkoosolekul 18.08.2012