Pressiteated

March 24th, 2014

Näeme demokraatiajutu läikiva koore taga vaid tühja muna

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik ja Eesti Vabaerakonna algatusrühm jõudsid Eesti Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsiooni tegevuskava demokraatia-osa analüüsides seisukohale, et läikiva koore taga on tühi muna:

1. KOALITSIOON HÜLGAB HALDUSREFORMI TÄIEGA. Omavalitsusreformi puudutav osa on üldsõnaline. Ehkki minister Kiisleri tõmbekeskuste kava kandis parteikeskse tsentraliseerimise pitserit, ei anna selle kõrvaleheitmine õigustust mittemidagitegemisele. Täielikult puudub Tallinna ja seda ümbritseva regiooni tulevast halduskorraldust puudutav osa. Tallinna juhtimine on muutunud selgeks julgeolekuriskiks, mis vastandab end üha häbematumalt Eesti valitsusele. Tallinn tuleb kiiremas korras detsentraliseerida, muuta linnaosad eraldi omavalitsusteks, välja tuleb töötada pealinna regiooni seadus. 

2. PEIBUTUSPARDID ON OHT DEMOKRAATIALE. Koalitsiooni kava taastada Riigikogu liikmete kuulumine kohalike omavalitsuste volikogudesse rikub Eestis juurdunud mandaatide ühitamatuse põhimõtet. Topeltmandaadi põhiseaduspärasuse on 2005. aastal kahtluse alla seadnud nii Õiguskantsler kui Vabariigi President, ka Riigikohus ei nõustunud siis topeltmandaadi lubamisega. Näeme topeltmandaadi taastamises kartellierakondade soovi põlistada Riigikogu liikmete, ministrite ja teiste peibutuspartide kasutamine kohalikel valimistel. See on ka tõsine takistus uute poliitikute ja kodanikuühenduste esilekerkimisele.

3. OPOSITSIOONI ÕIGUSED EI OLE KAITSTUD. Tervitame kohalikes volikogudes opositsiooni õiguste tagamiseks mõeldud meetmeid. Samas juhime tähelepanu, et ainuüksi komisjonidesse kuulumise lubamisest ja kultuursemast hääletusmudelist ei piisa. Tartu volikogus esindatud opositsioonilistelt valimisliitudelt on võetud õigus moodustada fraktsioone. Jutt kautsjoni kaotamisest valimistel esmakordselt osalevatele jõududele osutub esialgu samuti tühjaks kooreks, sest juba kõneldakse, et seda ei saa rakendada enne 2019. aasta valimisi. Muuta on vaja hoopis poliitikarahastamise süsteemi. Sisuliselt valitseb Eestit neljapealine ERAKONNAKARTELL, kellega on opositsioonis KRIITILINE AVALIKKUS.

Kokkuvõtvalt ei sisalda uue koalitsiooni demokraatialubadused midagi, mis meie ühiskonna arengule oluliselt kaasa aitab. Pigem süvendab see võimukuulekuse mentaliteeti võtmes, nagu Doris Kareva ja Jürgen Rooste seda on irooniliselt avanud: „Ma olen üldse enamasti poolt, / ja enamasti enamuse poolt – / just sinna juhib mind mu vaba tahe, / et võimust võimalikult väike oleks vahe.“ („Elutants“, Verb, 2014, lk. 30, luuletus „Nuhk“).

Vaba Isamaaline Kodanik ja Eesti Vabaerakonna algatusrühm soovivad loodavale koalitsioonile edu ning ootavad esile tõstetud küsimuste lahendamiseks selgeid vastuseid ja avatud dialoogi.

Lisa kommentaar