Pressiteated

May 26th, 2012

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik pöördumine olukorra kohta Tallinnas

Ühendusele Vaba Isamaaline Kodanik valmistab muret olukorra halvenemine Tallinna juhtimisel. Kildkondlikud huvid ja võimuiha on viinud teenuste halvenemisele ja linnavõimu kaugenemisele inimestest. Jagame linnakodanike muret teede, lasteaedade, koolide, kultuuri- ja spordiasutuste halva olukorra pärast.

Juhime avalikkuse tähelepanu tõigale, et Tallinn ei ole linnriik. Tallinn on üks Eesti omavalitsus. Tallinna ja Vabariigi Valitsuse vastasseis ei ole konstruktiivne ning selle eest kannavad vastutust mõlemad osapooled. Tallinn ei vaja oma televisiooni, ombudsmani, absurdseid rahvaküsitlusi ega munitsipaalpolitseid.

Tallinn vajab nüüdisaegset ning avatud kohaliku elu korraldust ning sidusust tervikliku riigihaldusega.

Kodanikuühiskonna hääl on Tallinna valupunktidele osutanud selgemalt ja sirgemalt kui linnavolikogu opositsiooni oma. Seda arvesse võttes pöördub Vaba Isamaaline Kodanik Tallinna vabaühenduste poole, samuti Eesti Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja IRL-i poole üleskutsega alustada dialoogi muutuste kavandamiseks ja elluviimiseks Tallinnas.

Kui koostööd ei tehta ja minnakse valimistele killustunult, siis antakse roheline tuli olukorra halvenemisele ning Keskerakonna omakasupüüdlikule ja kildkondlikule käitumisele. Vaba Isamaaline Kodanik ei pea sellist lähenemist mõistlikuks. Tallinn ja tallinlased väärivad enamat! Oleme koostöö ja muutuste poolt!

Lisa kommentaar