Pressiteated

June 14th, 2014

MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik pidas Tartus üldkogu


MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik pidas täna Tartus üldkogu, kus valiti organisatsioonile aukohus, revisjonikomisjon ning hinnati ühingu juhatuse samme uue erakonna loomise ettevalmistamisel.

Üldkogu leidis, et ühingu juhatus on visalt järginud detsembri üldkogus talle antud ülesannet otsida võimalusi uue erakonna loomiseks Eestis ning neid samme tuleb jätkata. Vaba Isamaalise Kodaniku esimehe Andres Herkel rõhutas oma aruandes, et ülesanne eeldab enam kui 500 asutajaliikme kokkusaamist, Riigikogu kandidaatide kaardistamist ning programmiliste seisukohtade väljatöötamist.

„Peame paratamatult lahendama mitut ülesannet korraga. Ei ole nii, et midagi ei saa teha kuni programm pole valmis või kui pole koos piisavalt raha ja tugevaid kandidaate valimisteks. Me oleme teel ja liigume kindlalt edasi,“ kinnitas Herkel.

Vabaerakonna Algatusrühma kuulub nüüdsest üle 300 liikme ning algatusrühma saamine erakonnaks on planeeritud sügisele. VIK-i liikmed väljendasid koosolekul tahet hoida Vaba Isamaaline Kodanik ja uue erakonna algatusrühm pärast erakonna moodustamist selgemini lahus. Samas väljendati valmisolekut ka liikmeskonna tasandil uue erakonna moodustamisse tugevamini panustada.

Jüri Adams andis ülevaate aktsioonist „Lõpetada erakondade ületoitmine!“, põhjendades seda asjaoluga, et Euroopa Liidu teiste liikmesriikidega võrreldes jagab Eesti erakondadele riigieelarve raha ebaproportsionaalselt palju ning see jaotub poliitikas osalejate vahel ebaõiglaselt. Ta nimetas toimuvat „riigivarguseks“. Praegu on Riigikogule adresseeritud pöördumisele allkirja andnud ligi 2000 inimest ning sügisel esitatakse need avaliku pöördumise seaduse alusel Riigikogule.

Viieliikmelise aukohtu esimeheks valiti Andres Ammas selle liikmeteks on Eino Muruste, Marika Tali, Viktoria Lukats ja Urmas Ott. Revisjonikomisjoni kuuluvad Anne Hansberg (esimees), Raivo Olmet ja Heilika Leinus.

Lisa kommentaar