Pressiteated

March 25th, 2014

Herkel algatas eelnõu põhiseaduskomisjoni seaduserikkumise vastu

Riigikogu sõltumatu liige, MTÜ Vaba Isamaaline Kodanik esimees Andres Herkel esitas täna menetlusse Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse muudatuse, mis annab Riigikogu juhatusele täiendava vastutuse eelnõude menetlustähtaegade järgimiseks.

Herkeli sõnul on tema algatus otseselt seotud sellega, et põhiseaduskomisjoni esimees Rait Maruste pole viinud Herkeli algatatud nn peibutuspartide heidutamise eelnõu Riigikogu saali esimesele lugemisele.

„Toimub otsene ja varjamatu kodu- ja töökorraseaduse rikkumine. Eelnõu, mis vastavalt seadusele pidanuks olema esimesel lugemisel juba eelmisel nädalal, ei ole siiani lülitatud isegi mitte komisjoni päevakorda,“ täpsustas Herkel.

„Seda, et mõni tähtaeg läheb üle on varem liiga tihti juhtunud. Ma ei erutuks paaripäevasest eksimusest, mis on poolkogemata juhtunud. Siin on aga tegemist süsteemse ja teadliku venitamisega, mille jaoks pole algatajalt isegi nõusolekut küsitud,“ lisas ta.

„Kui nii jätkatakse, siis me jõuame peagi selleni, et eelnõude käsitlemine hakkab sõltuma sellest, kas sisu meeldib ning kes on esitaja. Selle asemel tuleks iga algatus korrektselt ja õigeaegselt saali tuua ning siis on igaühel võimalus hääletada kas poolt või vastu,“ leidis Herkel.

Menetlustähtajast kinnipidamise nõue on sisuliselt vähemuse kaitseklausel, nagu seda käsitleb ka Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse kommenteeritud väljaanne (Tallinn, 2012).

Andres Herkel esitas käesoleva aasta 15. jaanuaril Riigikogu menetlusse eelnõu, mis lõpetaks nn. peibutuspartide probleemi, kui inimesed kandideerivad näiteks kohalikku volikogusse, kuid ei võta mandaati vastu.  

Advokaat Jüri Raidla nimetas Herkeli eelnõu „peibutuspartide heidutusseaduseks“. Riigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioon omakorda esitas põhimõtte, millega taastatakse Riigikogu liikmete õigus kuuluda kohalikku volikokku (ehkki varem on seda peetud põhiseaduslikult küsitavaks lahenduseks).

Herkeli eelnõu pidanuks jõudma saali esimesele lugemisele hiljemalt 19. märtsil, kuid seda pole siiani pandud isegi mitte komisjoni päevakorda.

LISA:

Täna esitatud eelnõu

“Peibutuspartide heidutusseaduse eelnõu”

Lisa kommentaar